רחל מבכה על בניה

הציור מתאר את המדרש שמספר שבעת שיצאו עם ישראל לגלות עברו דרך קבר רחל אמנו.

נשמת רחל אמנו שרואה אותם מלמעלה בוכה לקב״ה שירחם עליהם ואכן בזכותה *

עונה לה הקב״ה ״מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם״

דמעות רחל מופיעות על השטח הלבן בתבליט

ציור שמן על קנבס

120/90 ס״מ

Featured Posts
Recent Posts
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
© copy rights all rights reserved to lina Hazan
lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art  

Email: lina@lina.art.br

BUILD  BY WIXER.CO.IL

DESIGN BY LINA HAZAN