רחל מבכה על בניה

הציור מתאר את המדרש שמספר שבעת שיצאו עם ישראל לגלות עברו דרך קבר רחל אמנו.

נשמת רחל אמנו שרואה אותם מלמעלה בוכה לקב״ה שירחם עליהם ואכן בזכותה *

עונה לה הקב״ה ״מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם״

דמעות רחל מופיעות על השטח הלבן בתבליט

ציור שמן על קנבס

120/90 ס״מ

רחל מבכה על בניה

Featured Posts
Recent Posts