יציאת מיצריים

ציור זה מבוסס על סיפור יציאת מצרים:

כאשר בני ישראל עזבו את מצרים ונסעו במדבר, עמוד ענן ליווה אותם והגן עליהם מפני סכנות המדבר.

בציור זה, בסגנון מופשט, נראים בני ישראל הולכים במדבר ועמוד הענן מוביל את דרכם.

בהקשר לזה יש גם פסוק שאומר, "כה אמר יהוה, זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר

בארץ לא זרועה"

פסוק זה מתאר את אהבת ישראל לקב״ה

על נושא זה, אמר אונקולוס (מפרש התורה) לחיילים שבאו לתפוס אותו:

"ראה את ההבדל בין מלך המלכים למלך בשר ודם, מלך בשר ודם הולך למלחמה כאשר החיילים בראש והוא מאחור, כדי להגן על המלך.

לעומת זאת, כאשר עם ישראל עומד בפני סכנה, הוא מוביל לפני עמו, שכן הוא זה השומר על העם שלו ומגן עליהם ".

הציור הזה הוצג בתערוכה במוזיאון החשוב הלובר בפאריז. באוקטובר 2019

Featured Posts
Recent Posts