אשרי האיש (תהילים א)

סוד האושר בחיים : מיהו המאושר באמת?

כולנו מחפשים את האושר האמיתי,וההצלחה בחיים כיצד ניתן להשיג אותם?

דוד המלך מגלה לנו בפרק הראשון בספר תהילים

מיהו המאושר באמת ״אשרי״ מלשון מאושר

״אשרי האיש אשר לא הלך .... כי אם בתורת ה׳ חפצו והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן

בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״

פרק זה מתאר את האדם השלם אשר עיקר מטרתו בחיים - צמיחתו הרוחנית,

כעץ אשר מחובר למקור מים, האדם שאת עיקר כוחותיו משקיע בצמיחתו הרוחנית כל מעשיו ישאו פרי בדיוק כמו העץ שתמיד מקבל את המים והמזון שהוא צריך.

החלק השני של פרק א בתהילים משווה את האדם השלם הנ״ל לאנשים שאינם מחוברים

אל מקור חייהם הרוחני ועל כן נידפים כעלים ברוח. ״ כי אם כמץ אשר תדפנו רוח״

הציור מתאר את הפרק הזה ומלות הפרק כתובוּת לרוחב

הציור על קו האופק, בכתב יד, במכחול

טכניקה- שמן על בד

מימדים - שני בדים כל אחד 60 * 60 ס״מ

סגנון - שונה, יחודי, אישי

שנת יצירה- 2011

Featured Posts
Recent Posts