lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art  

Email: lina@lina.art.br

BUILD  BY WIXER.CO.IL

DESIGN BY LINA HAZAN

September 19, 2019

May 30, 2018

June 19, 2017

June 5, 2017

Please reload

Recent Posts

הכרובים בבית המקדש

May 30, 2018

1/3
Please reload

Featured Posts

שמחת תורה

May 30, 2018

לפי הקבלה שמחת תורה היא השמחה הכי עליונה ונשגבה שקיימת זהו רגע של שלימות רוחניתע”י המעשה של הריקוד עם ספרי התורה אנו מעוררים את האורות והשפע העליון לבוא לעולם ולמלא את הנשמות במזל טובבציורהצבע הכחול מסמל את הרוחני העליון והנשגב התנועות הסיבוביות של המכחול מייצגות את השלימות כי תנועת מעגל מייצגת שלימות וכמו כן את ההקפות עצמן שהן הריקוד במעגליםגם למספר הדמויות יש משמעות 13 אנשים בציור אותה גימטריה של המיליםאהבה ואחד

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
0

contemporary original art  

lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art