lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art  

Email: lina@lina.art.br

BUILD  BY WIXER.CO.IL

DESIGN BY LINA HAZAN

September 19, 2019

May 30, 2018

June 19, 2017

June 5, 2017

Please reload

Recent Posts

הכרובים בבית המקדש

May 30, 2018

1/3
Please reload

Featured Posts

הכרובים בבית המקדש

May 30, 2018

ציור זה מתאר את הנלמד בקבלה על נושא הכרובים 

והקשר  ל סוד האהבה בין איש לאשה ע״פ חוכמת היהדות והקבלה:

הכרובים בבית המקדש היו שני פסלי מלאכים אשר נצבו 

בתוך בית המקדש, בתוך קודש הקודשים.

פסלי המלאכים היו אחד בדמות איש והשני בדמות אשה

 ושניהם היו עומדים זה מול זה

אולם מבטם היה מופנה מעט כלפי מטה 

אל עבר ארון הקודש שמתחתם. מדוע?

בתוך ארון הקודש היו לוחות הברית

שהם סמל לתורה שקיבלנו מה״ בהר סיני

מבטם המופנה אל ארון הקודש מרמז  

שהם מחפשים את הדרכת התורה

לגבי כיצד יתייחסו אחד אל השני

ואז שכינה בינהם -יש הצלחה ושלימות בקשר,

כפי שכתוב: 

״איש ואשה זכו שכינה בינהם לא זכו אש אוכלתם״

זכו -מלשון זך זיככו את אופיים ע״י לימוד התורה.

ואם נסיר מתוך השם איש את ה-י׳ ומתוך אשה את ה-ה׳  

כלומר נסיר את יה׳  מקירבם. נקבל פעמיים אש ולכן אש אוכלתם.

כאשר מתייחסים אחד לשני לא ע״פ האש שבתוכם 

אלה ע״פ הדרכת התורה, אז שכינה בינהם.

בציור

הצבע האדום והכתום מסמל את האש שבאיש ואשה

והצבעים הבהירים הלבן והצהוב את האור והשכינה שביניהם 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
0

contemporary original art  

lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art