lina hazan - לינה חזן - modern Jewish art  

Email: lina@lina.art.br

BUILD  BY WIXER.CO.IL

DESIGN BY LINA HAZAN

January 21, 2020

הציור מתאר את הסיפור המפורסם בתורה שבו בתיה-(בת פרעה) יצאה עם נערותיה ליאור ומצאה את התיבה ובה התינוק משה רבינו התיבה הייתה רחוקה מדי ובכל זאת בתיה הושיטה את ידה  והצילה אותו

.רש״י מסביר שנעשה לה נס שידה התארכה הרבה כדי שתוכל למשות את משה מן המים

 והמסר היפה בעיניי של הסיפור הזה הוא שהוא  בא ללמדינו דבר 

חשוב לחיים: לפעמים עומדות לפנינו משימות שנראות לנו רחוקות מדי בשבילנו וקשות מדי בעבורינו

ואנו עוזבים את ה...

September 19, 2019

This painting describes the Midrash that says that when the people of Israel went into exile they passed through the grave of our mother Rachel The soul of Rachel, our mother, who sees them from above weeps to God for mercy on them, and indeed, thanks to her, the Holy One, blessed be He, answered her,:

"Prevent your voice from crying and your eyes from tears, because of your merits your children will come back to t...

June 12, 2018

סוד האושר בחיים : מיהו המאושר באמת? כולנו מחפשים את האושר האמיתי,וההצלחה בחיים כיצד ניתן להשיג אותם? דוד המלך מגלה לנו בפרק הראשון בספר תהילים מיהו המאושר באמת ״אשרי״ מלשון מאושר ״אשרי האיש אשר לא הלך .... כי אם בתורת ה׳ חפצו והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעיתו ועלהו לא יבול וכל אשר יעשה יצליח״ פרק זה  מתאר את האדם השלם אשר עיקר מטרתו בחיים - צמיחתו הרוחנית, כעץ אשר מחובר למקור מים, האדם שאת עיקר כוחותיו...

June 12, 2018

ציור זה מבוסס על סיפור יציאת מצרים: 

כאשר בני ישראל עזבו את מצרים ונסעו במדבר, עמוד ענן ליווה אותם והגן עליהם מפני סכנות  המדבר.

בציור זה, בסגנון מופשט, נראים בני ישראל הולכים במדבר ועמוד הענן מוביל את דרכם.

בהקשר לזה יש גם פסוק שאומר, "כה אמר יהוה, זכרתי לך חסד נעורייך לכתך אחרי במדבר

בארץ לא זרועה"

פסוק זה מתאר את אהבת ישראל לקב״ה

על נושא זה, אמר אונקולוס (מפרש התורה) לחיילים שבאו לתפוס אותו:

"ראה את ההבדל בין מלך המלכ...

June 12, 2018

הציור מתאר את המדרש שמספר שבעת שיצאו עם ישראל לגלות עברו דרך קבר רחל אמנו.  נשמת רחל אמנו שרואה אותם מלמעלה בוכה לקב״ה שירחם עליהם ואכן בזכותה *  עונה לה הקב״ה ״מנעי קולך מבכי וענייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם״ דמעות רחל מופיעות על השטח הלבן בתבליט ציור שמן על קנבס 120/90 ס״מ

May 30, 2018

לפי הקבלה שמחת תורה היא השמחה הכי עליונה ונשגבה שקיימת זהו רגע של שלימות רוחנית.

ע”י המעשה של הריקוד עם ספרי התורה אנו מעוררים את האורות והשפע העליון לבוא לעולם ולמלא את הנשמות במזל טוב.

בציור הצבע הכחול מסמל את הרוחני העליון והנשגב,

התנועות הסיבוביות של המכחול מייצגות את השלימות,

כי תנועת מעגל מייצגת שלימות.

וכמו כן את ההקפות עצמן שהן הריקוד במעגלים.

גם למספר הדמויות יש משמעות 13 אנשים בציור

אותה גימטריה של המילים

אהבה ו...

May 30, 2018

מהו סוד האהבה בין איש לאשה והצלחת קשר הנישואין ע״פ חוכמת היהדות והקבלה? את התשובה לשאלות האלו נלמד מנושא הכרובים בבית המקדש ואותו גם המחשתי בציור שלפניכם הכרובים בבית המקדש היו שני פסלי מלאכים אשר נצבו  בתוך בית המקדש, בתוך קודש הקודשים. פסלי המלאכים היו אחד בדמות איש והשני בדמות אשה  ושניהם היו עומדים זה מול זה אולם מבטם אינו היה מופנה אחד אל השני כי אם היה מופנה מעט כלפי מטה  אל עבר ארון הקודש שמתחתם. מדוע? בתו...

May 30, 2018

ירושלים בימי בית המקדש נאמר עליה במדרש שהיא הייתה אורו של עולם וכך גם תהיה בבניין בית המקדש השלישי בירושלים ולמה היא אורו של עולם? האם לא השמש היא אורו של עולם? וקודם נבין את המושג אור מניגודו החושך כי האור הוא המאפשר לנו להבין מה קורה מסביבנו לא להכשל ולא ליפול ,וכמו האור הפיסי כך אנו זקוקים גם לאור הרוחני כדי לבחור את הדרך שבה נלך והאור הרוחני הזה מגיע מירושלים כמו שכתוב:   ״כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים״

June 19, 2017

The Cherubs in the Temple

This unique painting is based on the study of what the Cherubim symbolized.

In the Temple there were statues of angels that stood in the Holy of Holies, one was in the shape of a man and the other in the form of a woman, their gaze turned to the Holy Ark below them, where the The Tablets of the Law, the luhot habrit were placed.

From here we learn about the secret of love and peace between m...

June 6, 2017

This painting is based on the verse:

״Jerusalem is the light of the world " What does it mean?

Jerusalem during the days of the Temple was said to have been the light of the world as will be the Third Temple in Jerusalem.

So why is Jerusalem the light of the world? Is not the sun the light of the world?

Firstly, we need to understand the concept of light from its contrast, the darkness, because light is what allows us...

Please reload

Featured Posts

הכרובים בבית המקדש

May 30, 2018

1/3
Please reload

Recent Posts

September 19, 2019

May 30, 2018

June 19, 2017

Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square